Thursday, May 23, 2013

నాలుక ఉపకారం

పళ్ళు నములుతుంటే నాలుక పళ్ళ కిందకి తోస్తుంటుంది. పళ్ళు నములుతాయి. నాలుక వివిధ రుచులను చూస్తుంది. "మీరు పదార్దలన్నింటిని ఎంత కఠిన మైనా నేను తోస్తుంటే మీరు నములుతున్నారు. నన్ను నలిపేయట్లేదు. ఇంత ఉపకారం చేస్తున్నారు కదా, నేను కూడా మీకు ఏదైనా ఉపకారం చేస్తాను. ఎం కావాలో చెప్పండి" అంది నాలుక. 32 పళ్ళు కలిసి నాలుకతో ఇలా అన్నాయి. నువ్వు మాకు చేయగలిగే ఉపకారం ఒక్కటే. నీకు తోచినట్టు నువ్వు మాట్లాడకు. మాట జారేది నువ్వు, పళ్ళు రాలిపోతాయి అని మమ్మల్ని అంటారు. అందుకని నీకు నచ్చినట్టు నువ్వు మాట్లాడకు. అదే నువ్వు మాకు చేసే ఉపకారం.


Source: Sri Chaganti Pravachanalu

1 comment: